Hoppa till sidans innehåll

Viktig info gällande Covid-19

13 NOV 2020 18:39
 • Uppdaterad: 13 NOV 2020 18:39

Här hittar ni information kring de åtgärder som Falu GK kommer att vidta med anledning av de nya restriktionerna för Dalarnas län gällande hanteringen av Covid 19.

Gymnastikförbundets rekommendationer för Dalarnas län
”I Dalarnas län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Dalarnas län. De regionala restriktionerna i Dalarnas län gäller från och med den 12 november till den 10 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Dalarnas län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Dalarnas län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 10 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med.

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Dalarnas län ställs in fram till och med den 10 december.”


Baserat på Gymnastikförbundets rekommendationer för Dalarnas län har Falu GK tagit beslut om följande åtgärder.

Inställd verksamhet
All träning för aktiva födda -04 eller tidigare ställs in tillsvidare i avvaktan på nya riktlinjer och rekommendationer.

All träning inom Familjegympa, Barngympa och Parkour-mini ställs in tills vidare i avvaktan på nya riktlinjer och rekommendationer. 
Grunden till denna åtgärd är att den sammantagna bedömningen är att de aktiva i dessa grupper behöver ha sina föräldrar närvarande i större utsträckning samt att möjligheterna att få de aktiva att hålla det rekommenderade avståndet på 1-1,5 meters avstånd mellan individer är problematiskt för ledarna.

Föreningen kommer att följa utvecklingen av läget i region Dalarna och se över lösningar till kompensation t. ex. genom att erbjuda extra insatta träningar för de berörda grupperna om riktlinjerna och rekommendationerna ändras.
Detta dikteras dock av det rådande läget samt de restriktioner och rekommendationer som gäller vid aktuell tidpunkt.

Vi kommer att återkoppla angående en kompensation så fort vi har en tydligare tidslinje och lägesbild framför oss.

Verksamhet som genomförs med anpassningar
Övrig verksamhet i föreningen kommer att genomföras med anpassningar som syftar till att följa de restriktioner och rekommendationer som råder i regionen.

Hämtning/lämning
Föräldrar bör ej följa med in och lämna/hämta barn i träningshallarna. Detta är för att minska antalet personer i hallarna, all hämtning/lämning sker utanför hallarna.

Närkontakt & passning

 • Inga övningar med passning kommer att genomföras
 • Ledare och aktiva kommer att hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Övriga åtgärder

 • Vi ser till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
 • Vi anpassar antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks
 • I den mån det är möjligt bedriver vi utomhusträning under delar av träning/aktivitet
 • Vi ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera i den mån det är möjligt
 • Vi ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmanar till god handhygien
 • Ytor för handisättning torkas av före och efter träning/aktivitet
 • Ledare tar ansvar för att skicka hem aktiva som uppvisar symtom

Utöver detta jobbar även styrelsen aktivt tillsammans med ledarna för att dessa åtgärder och råd följs. För att underlätta arbetet kring träning och Covid-19 vill vi påminna vikten om att alla tvättar händerna innan och efter träningen och visar man minsta symptom så stannar man hemma från träningen.

Allmänna råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt
 • Byt om möjligt om hemma före och efter träning/aktivitet
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv
 • Tvätta/sprita händer före och efter träning/aktivitet samt före och efter fruktpaus under träning/aktivitet

Styrelsen och de sektionsansvariga kommer att uppdatera föreningens medlemmar löpande så fort de aktuella rekommendationerna ändras.

Vid frågor så är ni välkomna att höra av er till berörd sektion:

 • AG-sektionen This is a mailto link
 • Gymnastiksektionen This is a mailto link
 • Parkoursektionen This is a mailto link 
Skribent: Åsa Balstadsveen
E-post: Adressen Gömd
sisu

verasport_logo_copy

 

 

 

 

Postadress:
Falu Gymnastikklubb - Gymnastik
Kaserngården 6
79140 Falun

Besöksadress:
Kaserngården 6
79140 Falun

Kontakt:
Tel: 0705547473
E-post: This is a mailto link

Se all info