Hoppa till sidans innehåll

Nya restriktioner gällande Covid-19

26 JAN 2021 11:06
Den 21 januari gick regeringen ut med information om att flertalet restriktioner gällande Covid-19 förlängs till den 7 februari.
 • Uppdaterad: 26 JAN 2021 11:06

I rekommendationen om att alla kommunala verksamheter ska hållas stängda till den 7 februari har de lagt in ett undantag för fritidsverksamhet för de som är födda 2005 eller senare, både inomhus och utomhus.

Detta innebär att Falu kommun, Föreningsavdelningen kommer att öppna upp inomhushallar fr.o.m. 25 januari för upplåtelse med vissa restriktioner och upplåtelsen gäller för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Införandet av den nya Pandemilagen innebär förändrade regler vid förhyrning av kommunala lokaler. Folkhälsomyndigheten har beslutat att offentliga lokaler ej får ta in mer än en person per tio m2.

Upplåtelse av lokalerna innebär begränsat antal personer som får vistas i omklädningsrum och gymnastiksalar var för sig. Regeringen har satt en gräns på en person per tio m2. Falu kommun har dock satt högre kvadratmeteryta per person för att i största möjliga mån försöka förhindra smittspridning. Det åligger samtliga verksamhetsansvariga, d.v.s. oss som förening att följa beslutade maxantal personer per lokal.

De bokade tider Falu GK har erhållit enligt tidigare bokningsbesked kommer vi åter att få tillgång till fr.o.m. 25 januari, med restriktionen att den erhållna bokade tiden måste inkludera eventuellt ombyte/av- och påklädning, träningsavslut mm. Det betyder att våra medlemmar och ledare inte får gå in i ytterdörren innan den bokade tiden börjar gälla och samtliga måste vara ute ur gymnastiksalen och omklädningsrummet (byggnaden) när vår bokade tid upphört.

Falu kommun kommer att kontrollera att restriktionerna efterlevs och om så ej sker kan förening bestraffas och bli av med sina bokade tider.

Nedanstående finns en redogörelse för hur många som får vistas i kommunens lokaler, vilket också Falu GK följer. Vi vill uppmärksamma er på att endast ett fåtal personer får vistas i omklädningsrummen, i de flesta fall 1–2 personer. Vilket innebär att omklädningsrum/entré endast kan användas som ”sluss” in till träningshallarna, där vårdnadshavare lämnar/hämtar sina barn utomhus utanför entrén och ledare släpper in/ut några få barn åt gången, vid köbildning utanför entrén behöver avstånd hållas. Alla aktiva måste komma ombytta för att vi ska få till detta både praktiskt och tidsmässigt.

 • Gymnastikhallen, Lugnet, max 80 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)
 • Lilla Gymnastiksalen, Lugnet, max 20 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)
 • Kristinegymnasiet, max 30 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)
 • Södra skolan, max 18 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)
 • Västra skolan, stora hallen, max 30 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)
 • Västra skolan, lilla hallen, max 18 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)
 • Slätta sporthall max 23 personer (Omklädningsrum, se anslag på dörr)

För Falu GK innebär ovanstående restriktioner att vi behövt göra ändringar i tidsschemat för ett flertal av våra grupper. Detta för att grupper inte ska mötas vid in- och utgång, samt för att tidsmässigt hinna slussa in och ut barn på ett smittsäkert sätt och samtidigt inte behöva korta ner träningspassen. Varje grupp kommer inom kort att få ett separat mailutskick med detaljerad gruppinformation, oavsett tidsändring eller ej. Dag och plats kommer i dagsläget ej ändras.

Det är fortsatt viktigt att alla ledare och aktiva följer de allmänna råd som finns sedan tidigare.

Personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil. 

Vid längre resor kan det innebära att du

 • Undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 • Kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19

Föreningens ansvar
Barn och ungdomar födda 2005 och senare kan träna med följande restriktioner:

 • Skicka hem barn som uppvisar minsta symptom på covid-19
 • Påminn barn om att tvätta händerna ofta eller använda handdesinfektion
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel (gäller både inne i träningshallen samt vid entrén)

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Vid inomhusträning är det viktigt att vi försöker begränsa antalet deltagare så mycket det går. För denna åldersgrupp avser det främst antalet ledare om de är födda 2004 eller tidigare. Föräldrar som lämnar av sina barn ska inte följa med in i hallen, utan ska lämna barnen utanför anläggningen. Om det finns en begränsning i antal personer som får vistas i hallen enligt pandemilagen så ska den följas.

Det är fortsatt viktigt att vi hela tiden kan hålla avstånd till varandra och att trängsel undviks. Markera därför gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk också på att det även gäller vid ankomst och avfärd till och från träningen. Från och med den 14 december är dock all passning tillåten för de som är födda 2005 eller senare, men försök att begränsa dessa moment till ett minimum.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare.  Alla föreningar ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.

Pandemilagen
Folkhälsomyndigheten har en niopunktslista med åtgärder som ska följas:

 1. Beräkna det maximala antalet som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (se nedan för hur det ska beräknas)
 2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 3. Tydligt anslå maxantalet
 4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 5. Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. Begränsningen av antalet besökare i verksamhetslokalen ska beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella danssalar, spegelhallar eller avgränsade styrketräningsutrymmen. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalen t.ex. vid entrén och vid respektive rum.

Utöver ovan ska verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra hela tiden. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Skribent: Falu GK
E-post: Adressen Gömd
sisu

verasport_logo_copy

 

 

 

 

Postadress:
Falu Gymnastikklubb - Gymnastik
Kaserngården 6
79140 Falun

Besöksadress:
Kaserngården 6
79140 Falun

Kontakt:
Tel: 0705547473
E-post: This is a mailto link

Se all info